သင့္အတြက္ နည္းပညာသတင္း

Application & Game

Computer Software & Game

ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ရာစာအုပ္မ်ား ရယူႏိုင္သည္

သုတ၊ ရသ သတင္းမ်ား

Odd News

Google Maps ကေန International Space Station နဲ႔...

တကယ္လုိ႔ ကုိယ္ေနထုိင္တဲ့ ကမၻာျဂိဳလ္နဲ႔ အျခားေသာျဂိဳလ္ေတြကို ေလ့လာၾကည့္ဖုိ႔ စိတ္ကူးေနတယ္ဆုိရင္...

ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား

English Movies Movies

Ghost House

ဒီရုပ္ရွင္ ကားဟာ ထိုင္းႏုိင္ငံတြင္ ရိုက္ကူးထားတာ ျဖစ္ၿပီး ယံုၾကည္မႈ တစ္ခုကို...

Latest Articles