ျပည္တြင္းဝက္ဘ္ဆိုက္အားလံုးရဲ့ ၄၀% လံုျခံဳေရး က်ိဳးေပါက္ေန - iT Guider
Tech

ျပည္တြင္းဝက္ဘ္ဆိုက္အားလံုးရဲ့ ၄၀% လံုျခံဳေရး က်ိဳးေပါက္ေန

Written by Chan Myae Maung

ႏိုင္ငံအဆင့္ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးျပိဳင္ပြဲတစ္ခု က်င္းပသြားဖို ့ရိွပါတယ္။ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳမႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားထဲမွာ ပါဝင္ေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဝက္ဘ္ဆိုက္အားလံုးရဲ့ ၄၀% ဟာ လံုျခံဳေရးက်ိဳးေပါက္မႈ ရိွေနတယ္လို ့နည္းပညာကြ်မ္းက်င္သူမ်ားက ခန္ ့မွန္းထားပါတယ္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ တစ္ခု စတင္တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အစိုးရ ဝက္ဘ္ဆိုက္မ်ားနဲ ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္ အနည္းဆံုး ၁၀ ခုနဲ ့အထက္ ပံုမွန္တိုက္ခိုက္မႈ ခံရျပီး ဆံုးရံႈးမႈမ်ား ရိွေနၾကတယ္လို ့လည္း အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ နည္းပညာလံုျခံဳေရး ကြ်မ္းက်င္သူ ဦးရဲေက်ာ္သိန္းရဲ့အဆိုအရ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွ Cyber attack လုပ္သူဟာ ၂၀% ခန္ ့ပဲ ရိွျပီး က်န္ ၈၀% ဟာ လက္တည့္စမ္းလိုတဲ့ သေဘာနဲ ့ဆိုက္ဘာတိုက္ခိုက္မႈ ျပဳလုပ္ေနတာလို ့ဆိုပါတယ္။
ျပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာလထဲမွာပဲ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ျဖစ္စဥ္မ်ားနဲ ့ဆက္စပ္ျပီး တူရကီဟက္ကာမ်ားရဲ့ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အစိုးရဝက္ဘ္ဆိုက္အပါအဝင္ တစ္ျခား ဝက္ဘ္ဆိုက္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္ ထိခိုက္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရိွမွာေတာ့ ေဆာင္ေရးနဲ ့ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာနဲ ့ဆိုင္ဘာလံုျခံဳေရးဌာနမွ ဦးစီးျပီး အသက္ ၃၀ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံအဆင့္ ဆိုက္ဘာလံုျခံဳေရးျပိဳင္ပြဲတစ္ခု က်င္းပသြားဖို ့ရိွေနသလို လူငယ္မ်ား ပါဝင္စစ္ေဆးႏိုင္တဲ့ Pentest ဝက္ဘ္ဆိုက္လံုျခံဳေရး စမ္းသပ္မႈလည္း လုပ္ေဆာင္သြားဖို ့ရိွေနပါတယ္။

Source: Internet Journal

About the author

Chan Myae Maung

Leave a Comment

Please wait...

ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားရယူပါ

ေန႔စဥ္သတင္းမ်ားအား သင္၏ အီးေမးလ္သို႔ အလိုအေလ်ာက္ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ Submit ျပဳလုပ္ထားလိုက္ပါ...